Ny el-måler lønner seg for alle

Vi bytter nå til digitale el-målere hos alle våre 90.000 nettkunder. Pålagte myndighetskrav gjør at alle landets strømkunder vil få digitale el-målere innen 2019, og vi er allerede godt i gang med installeringen hos våre kunder.

For deg som strømkunde blir hverdagen enklere, smartere og sikrere.

Vi kaller det Smart Strøm.

Enklere

Den nye el-måleren leser av ditt strømforbruk automatisk, fra time til time. Enkelt og lønnsomt for deg.

Smartere

Ny el-måler åpner for digital strømstyring i hjemmet ditt. Da kan du spare både strøm og miljøet ved hjelp av moderne teknologi.

Sikrere

Med nye, smarte el-målere, vil vi raskt oppdage og rette feil i strømnettet. Det gjør at strømforsyningen blir sikrere og mer fleksibel, og det blir enklere å påvise jordfeil i boligen din.

Når kommer vi til deg?

Bruk feltet under for å sjekke når vi kommer til ditt postnummer

 Montering av ny måler

Vi må ha riktig telefonnummer og e-post til deg for å kontakte deg når det nærmer seg installasjon av din nye måler. Logg inn på Min side for å sjekke eller endre kontaktinfo.

Her finner du brosjyren vi sender ut i forbindelse med målerbytte.

Slik gjør vi det

  • En voksen person, som vet hvor måleren er plassert, må være hjemme når vi kommer.
  • Det er viktig at vi har god tilgang til måleren og kan stå foran måler/sikringsskap ved byttet. Når vi bytter måleren, blir det et kort strømbrudd. Derfor er det viktig at alt følsomt utstyr, for eksempel datamaskiner, er slått av under monteringen.
  • Byttet tar ca. 45 minutter og skjer innenfor normal arbeidstid.

Hvem gjør jobben

Vi benytter godkjente, lokale entreprenører og montører. Alle som kommer hjem til deg i forbindelse med målerbyttet skal ha legitimasjon på seg. Husk å be om dette før du slipper noen inn.

 Lurer du på noe? Kontakt oss!

Du når oss på 815 56 330 eller på kundeservice@glitreenergi-nett.no

 Ofte stilte spørsmål & svar

Smart Strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart Strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.

De vil etter hvert kunne følge strømprisene fra time til time. I timer med høye priser kan de da f.eks. vente med å sette på klesvasken. Man kan også få systemer som automatisk senker temperaturen en grad i huset hvis prisene blir høye. Og dette var bare noen få eksempler.

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene da prisene er som høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

AMS står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes Smart Strøm er et uttrykk som bedre forklarer hva dette dreier seg om, og vi registrerer stadig flere tar det i bruk. Internasjonalt benytter man ”smart” som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømnett og forbruk, blant annet i Smart Grid og Smart Metering.

Smarte strømsystemer dreier seg om måling og styring, og representerer et teknologiløft som gir store muligheter på sikt både for kunder og samfunn. Vi synes Smart Strøm er et bedre og mer selvforklarende begrep, rett og slett.

  • Stråling fra GSM: ca. 3,3 % av høyest tillatt effekt
  • Stråling fra Meshnet (radio): ca. 0,2 % av høyest tillatt effekt og ca. en hundredel av strålingen fra GSM
  • Strålingen fra begge antennene (GSM og Meshnet): kun aktiv i ca. 1 min. pr. time

Se mer informasjon fra leverandøren her.

Totalt snakker vi om en investering på 10 milliarder kroner for hele Norge. Kostnaden vil variere noe mellom distriktene, men grovt sett kan det koste et par tusen mer per kunde. Dette betales over nettleien, men utgiften spres over mange år, og merkostnaden per år blir liten. Vi snakker om en ekstrakostnad på under 1 øre per kilowatttime. Mange kunder vil kunne spare inn kostnaden gjennom mer effektiv energibruk. Nettselskapet vil dessuten kunne drifte nettet mer effektivt og optimalt, samt rette feil raskere med de nye målerne. Dette vil kunne bidra til at nettleien blir lavere enn om vi ikke hadde gjort denne investeringen.

Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har bidratt til sikkerhetsveilederen for nye målere.

I myndighetenes forskrift står at det vi som nettselskap ikke har plikt til å installere de nye el-målerne hvis installasjonen er til “vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker”. Dersom du ønsker å søke fritak, må du derfor legge fram dokumentasjon på dette i form av en legeerklæring.

Måleren har to muligheter for å koble til eksternt forbruksdisplay/App:

1) Målerens HAN-kontakt (Home Area Network) som er en RJ45 kontakt. Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata så snart myndighetene har besluttet hvilken protokoll som skal benyttes. Inntil videre er kontakten uten forbruksdata.

2) Målerens LED lampe. LED lampen blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren.

Felles for begge løsningene er at eksternt utstyr ikke leveres av Glitre Energi Nett, men må skaffes fra en tredjepartsaktør. Måleren kan ikke benyttes til styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på.

 

Ifølge NVE, vil HAN-porten trolig ikke kunne tas i bruk før i løpet av 2018.  Les mer på NVEs hjemmesider – www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/