Hva er Smart Strøm

Glitre Energi Nett er nå i gang med å bytte ut alle el-målere i vårt nettområde; Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Gran, Jevnaker og Lunner. Bakgrunnen er myndighetskravet om at alle nettkunder i Norge skal ha automatisk måleravlesning innen 1.1.2019. Det betyr at ca. 2,4 millioner el-målere her i landet må byttes ut med nye, digitale målere. For Glitre Energi Nett berører dette nesten 90.000 kunder.

 

For deg som strømkunde blir hverdage enklere, smartere og du slipper å lese av måleren.  Vi kaller det Smart Strøm, fordi det åpner for en smartere håndtering av el-forbruket, både for forbruker, nettselskap og miljø.

 

Fordeler med Smart Strøm

  • ENKLERE – du slipper å lese av strømmåleren – dette vil gå automatisk. Det faktiske forbruket registreres automatisk fra time til time. Enkelt og lønnsomt for deg.
  • SMARTERE – ny el-måler åpner for fremtidig og digital strømstyring i hjemmet ditt. Du vil da kunne spare både strøm og miljøet ved hjelp av ny og moderne teknologi. Utrullingen av nye el-målere er den største moderniseringen av det norske strømnettet på 100 år.
  • SIKRERE – med nye, smarte el-målere vil vi raskere oppdage og rette feil i strømnettet slik at strømforsyningen blir enda sikrere og mer fleksibel. Det blir også enklere å påvise jordfeil i din bolig.

 

Når får du Smart Strøm-måler?

Glitre Energi Nett startet utskiftingen av el-målere sommeren 2016. Målere vil bli skiftet jevnt og trutt, frem til ferdigstillelse av Smart Strøm-prosjektet innen utgangen av 2018. Du vil bli informert i god tid før det skal byttes måler der du bor, eller der du eier anlegg som har måler installert.

 

Les mer om Smart Strøm i menyen til venstre.

 

Last ned vår Smart Strøm-brosjyre

Les mer om AMS og tilhørende forskrift på nve.no.