Skrusikringer og brannfare

sikringsskap_web

 

Eltilsyn, skrusikringer og brannfare

Har du sikringsskap med skrusikringer, bør du være på vakt. Overbelastning kan føre til brann, og ansvaret for elanlegget hviler på deg som boligeier. Når temperaturen synker og det er mørkt store deler av døgnet belastes elanlegget mer.

 

Varmgang i skrusikringer er en gjenganger for gamle anlegg når Det Lokale Eltilsyn (DLE) foretar kontroll. Manglende jording og manglende dokumentasjon på utført arbeid er også gjengangere.

 

Tilsynet skal også rettes mot de som omsetter elektrisk utstyr og at de som er autorisert til å utføre installasjonsarbeid har tilstrekkelig kunnskap og rutine for jobben. Tilsynet innebærer også stikkontroll av boliger og informasjon til boligeiere. I 2013 blir det gjennomført 2.600 stikkprøver i boliger.

 

Skrusikringer en mulig brannfelle

 • Nesten 40 prosent av alle branner her til lands er forbundet med feil i elektrisk utstyr eller feil bruk av utstyret. Mange branner oppstår i forbindelse med sikringsskapet.
 • Boliger bygd før 1998 har ofte skrusikringer, og det kan være en brannfelle. Svidd lukt, varmgang eller en svart farge rundt en sikring kan være tegn på at noe er galt. Huseier bør sikre seg at skap med skrusikringer sjekkes jevnlig.
 • Automatsikringer anbefales. Det gir mindre sjanse for støt, men først og fremst er det sikrere mot brann. Elektrobransjen advarer mot de gamle sikringsskapene fordi faren for overbelastning i hver enkelt skrusikring er stor. Sikringer som ikke er skrudd godt nok til, kan også føre til brann.

 

Boligeier har stort ansvar

 • Som boligeier eier du det elektriske anlegget, og det er din plikt å sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften.
 • Ansvaret for vedlikehold innebærer at du engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. Det bør også foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert femte år i boliger eller oftere på eldre anlegg. Når el-installatører har gjort større endringer på det elektriske anlegget er det også fornuftig med ettersyn av hele anlegget.
 • Som nettdistributør har EB Nett ansvar for alt frem til boligens yttervegg.

 

Sjekk sikringsskapet

 • Som boligeier bør du foreta regelmessige undersøkelser av det elektriske anlegget i boligen.
 • I sikringsskapet bør du sjekke at lokk, deksler og sikringer ikke er unormalt varme, og hvis du har skrusikringer, bør du sjekke at alle skrusikringene er godt tilskrudd.
 • Har du jordfeilbryter, bør du bruke prøveknappen og teste at jordfeilbryteren løser ut. En jevnlig sjekk av jordfeilbryteren bidrar til at det er større sjanse for at den virker når den skal enn om prøveknappen aldri blir benyttet.
 • Unngå å lagre ting i sikringsskapene, som for eksempel pappemballasje til sikringer og lyspærer, lommelykter og verktøy.
 • Vis stor respekt for sikringsskapet. Sjekk at alt er i orden og hold det ryddig, og for all del ikke rot med hendene rundt sikringene og kablene. Det kan være livsfarlig.