PRIORITERT TILKNYTNING – FORBRUK UNDER 100 000 kWh/år

 

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

 

Priser for 2017:

Forbruk under 100 000 kwh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba  
Fastbeløp Fellesmåling 11 000,00 13 750,00 kr/år
Fastbeløp Blokk, 20 eller flere enheter 660,00 825,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 21,81 47,66 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,01 45,41 øre/kWh
Husholdning/Byggestrøm
Fastbeløp 800,00 1 000,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 21,81 47,66 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,01 45,41 øre/ kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år      
Fastbeløp 1 600,00 2 000,00 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 20,81 46,41 øre/ kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 19,01 44,16 øre/ kWh
Hytter      
Fastbeløp 800,00 1 000,00 kr/år
Energiledd 21,81 47,66 øre/kWh

 

 

Priseksempler husholdning

  10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr
Energi (73/27*) 4 706 kr 9 411 kr 14 117 kr
Øre/kWh 57,06 52,06 50,39

Priseksempelet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

 

 

Last ned utskriftvennlig versjon av prislisten her. (PDF)