Nettleiepriser – 2017

GE-nettleie_2017-96x144mm

 

Vi i Glitre Energi Nett er glad for å kunne meddele at vi har uendrede priser på nettleien din fra 2016 til 2017, det er kun en endring i offentlige avgifter som vil påvirke nettleien din. I tillegg vil e-kunderabatten bli fjernet med virkning fra 1.1.2017.

 

Vi står foran store investeringer i strømnettet de neste årene, og vi jobber hardt for å levere strømmen hjem til deg til lavest mulig pris.

 

Trenger du ytterligere detaljer på prisene for transport av strøm til kunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Lunner, Jevnaker og Finse finner du det i menyen til venstre.

 

Nettleie består av et årlig fastbeløp og en pris pr kWh strøm som forbrukes, samt offentlige avgifter. Prisen man må betale for nettleien er avhengig av hvor mye strøm man bruker i løpet av et år.

 

Gjennomsnittlig årsforbruk for en husholdning er 20 000 kWh på landsbasis, noe lavere i Glitre Energi sitt forsyningsområde. Større næringskunder er normalt de kundene som bruker
over 100 000 kWh pr år.

 

For å komme frem til det du totalt skal betale for strømmen du bruker må du legge til kraftprisen fra kraftleverandøren din i tillegg til nettleien. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter samt prisendringer som måtte komme i løpet av året.

 

Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i landet. 

 

Glitre Energi Nett har hatt stabilt lave nettleiepriser de siste årene, men må påregnes å øke over tid igjen.