Aktuelle linker

Noen aktuelle linker: 

 

Sellicha

Sellihca (Achilles Norge) er en nordisk kvalifiseringsordning for energisektoren. Verktøy ved utvelgelse av leverandører ved forespørsler/anbud.

 

Doffin

Fullstendig oversikt over alle offentlige utlysinger i Norge.

 

GRIP

Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk som har som mål å bidra til økt miljøeffektivitet i norske virksomheter og derigjennom å oppnå høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning.

 

anskaffelser.no

Alt du trenger å vite om offentlige anskaffelser, samlet på ett sted i regi av DIFI.

 

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda er et uavhengig organ som i innklagde saker skal vurdere om lov om offentlig anskaffelse og forskriftene er holdt.

 

Brønnøysundregistrene

Her kan man finne nøkkelopplysninger om firma.

 

BTV Innkjøp

Sekretariat for innkjøpssamarbeid i Buskerud, Telemark og Vestfold. Glitre Energi deltar i dette samarbeidet og benytter seg av både, ekspertise, inngåtte rammeavtaler, maler, mm.