Kvalifikasjonsordning

Sellihca som kvalifiseringsordning i Glitre Energi

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske kraftbransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden – og til å effektivisere innkjøp i tråd med EUs regelverk.

 

Leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til Glitre Energi skal som hovedregel skal være registrert og kvalifisert i Sellihca. En registrering i Sellihca gir ingen garanti for oppdrag, men leverandøren vil komme opp som mulig tilbyder når det gjennomføres markedssøk i Sellihca-basen. Leverandøren vil da være på “long-list” og kunne motta konkurransegrunnlaget, eller bli invitert til ytterligere kvalifisering.

 

 

Bare unntaksvis tillater Glitre Energi å inngå kontrakter med leverandører som ikke ligger inne i Sellihca. I disse tilfellene vil det bli gjort en selvstendig «egenkvalifisering» av leverandøren og aktuell dokumentasjon må innhentes og følges opp manuelt.

Hvordan fungerer Sellihca

Kvalifiseringsordningen Sellihca skal:

 • Gjøre mulige leverandører oppmerksomme på en utlysning / anbud
 • Gi opplysninger om kontrakten
 • Gi et grunnlag for leverandørenes avgjørelse om å melde seg
 • Beskrive det som skal anskaffes på en slik måte at leverandørene kan vurdere om interessant finne leverandører som kan oppfylle kontrakten
 • Opplyse om kriterier som skal ligge til grunn for prekvalifisering
 • Ivareta de generelle reglene (over terskelverdier)
 • Søke reell konkurranse
 • Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet
 • Objektive og ikke-diskriminerende kriterier
 • Kriteriene må være tilgjengelig for alle interesserte leverandører

 

Last ned viktig informasjon til tilbydere til Glitre Energi

 

 

e-Qual i Sellihca:

e-Qual brukes når vi som oppdragsgiver ønsker å stille flere og viktige spørsmål eller krav til leverandører i forbindelse med kvalifiseringen for en konkret anskaffelse. eQual gjør det mulig å gå bredt ut med leverandørsøk og snevre inn aktuelle tilbydere basert på informasjonen som fremkommer av svarene (shortlist).

 

Leverandørinformasjonen som oppdragsgiver vil finne i Sellihca:

 • Nøkkelpersoner og kontaktinformasjon
 • Plasseringer og antall ansatte
 • Tilknyttede selskaper, for eksempel morselskap og datterselskaper
 • Finansielle nøkkeltall
 • Skatter og avgifter
 • Informasjon og rating fra Dun & Bradstreet
 • Valgte produkt- og tjenestekoder sammen med leverandørens egen beskrivelse
 • Kontaktperson
 • Informasjon om QA-system (kvalitetssikring)
 • Produsenter
 • Referanser
 • Revisjoner

 

 

Kontakt Sellihca
For å bli prekvalifisert må man kontakte Sellihca:

 Achilles Sellihca Qualification
Postboks 1817
4801 Arendal
Tlf.: + 47 37 06 35 30 /+ 47 37 06 35 30
Fax: + 47 37 06 35 31Les mer på achilles.com