eFaktura

Glitre Energi øker sitt bruk av eFaktura, noe som fører til mer effektiv fakturahåndtering for både leverandør og Glitre Energi. Leverandørfordelene er reduserte kostnader for å skrive ut fakturaer, konvolutter, porto, raskere post og raskere behandling av faktura i Glitre Energi, noe som sikrer umiddelbar betaling. For Glitre Energi fører eFaktura til en raskere og mer effektiv administrasjon.

 

Som en leverandør, er det tre ulike metoder for å sende eFaktura til Glitre Energi:

Pagero Server Connect Pagero Connect Pagero Free Web Portal
Pagero_server_connect Pagero_connect Pagero_web_portal

 

Les mer om våre forskjellige måter å koble seg til Pagero Online her.

 

 

Hvilken metode som passer deg best?
Metoden som best passer din bedrift avhenger av flere faktorer, som for eksempel leverandørens valg av strategi for eFaktura, om det allerede er en etablert rutine for e-fakturering fra leverandør og mengden fakturaer som sendes til Glitre Energi.

  • Som en generell retningslinje, for leverandører med mer enn 800 fakturaer per år, foretrekkes den første metoden for filoverføring direkte fra leverandørens system.
  • For leverandører med mellom 100-800 fakturaer per år, er Pagero Connect foretrukket. Ved bruk av Pagero’s virtuelle printer kan dere sende og motta eFaktura gjennom Pagero online, uansett filformater og økonomisystem.
  • For leverandører som sender færre enn 100 fakturaer per år til Glitre Energi, er Pagero Web Portal, som er en gratis web service, foretrukket.

 

Mer informasjon om hvordan du kommer i gang med eFaktura her.