Skjema for innmelding av mulig utbyggingsprosjekt

Utbyggere og entreprenører oppfordres til å melde inn større utbyggingsprosjekter på et tidlig tidspunkt. Dette gir mulighet for bedre koordinering mellom prosjekter i området og raskere saksbehandling ved oppstart av prosjekt.

 

For bestilling av tilknytning av større prosjekter benyttes skjemaet «Skjema for bestilling av prosjekt». Det må generelt påregnes seks måneder til planlegging og prosjektering før oppstart av elektromekaniske arbeider.

 

  • Innmeldt av:

  • Økonomisk Ansvarlig:

  • Prosjektet

 

Typiske dokumenter som kan vedlegges:

  • Kart
  • For småkraft: REN Blad 3004
  • Kraftproduksjon: Søknad om nettilknytning